Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez księdza proboszcza Kazimierza Borczewskiego i księdza Piotra Barczyka. Ksiądz proboszcz podziękował księdzu Piotrowi, który odchodzi z naszej parafii obejmując probostwo w parafii Błonie, za ofiarną pracę na rzecz parafii.

Po mszy świętej udaliśmy się do szkoły. W sali gimnastycznej odbyła się dalsza część uroczystości. Zaproszenie przyjęli: Wójt Gminy Wietrzychowice – Tomasz Banek, rodzice uczniów. Zaproszonych gości, nauczycieli i młodzież gimnazjum powitała serdecznie pani dyrektor Jadwiga Łucarz. Młodzież klas trzecich złożyła ślubowanie,odbyło się także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymali średnią 4,75 i więcej z rąk pani dyrektor i wychowawców odbierali nagrody: świadectwo z tradycyjnym biało – czerwonym paskiem i pamiątkową książkę. Rodzice uczniów, których średnia ocen wynosiła 5,0 i powyżej otrzymali z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne i tradycyjnie piękną czerwoną róże.

Uczniowie ze 100% frekwencją w tym roku szkolnym otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety. Po raz pierwszy Wiktoria Pająk otrzymała nagrodę za 100% frekwencję przez 3 lata nauki w gimnazjum.

Kwiaty i serdeczne podziękowania otrzymały także panie Małgorzata Motyka i Krystyna Pudło, aktywne działaczki Rady Rodziców, które niestety kończą kadencje w naszej szkole.

Nagrody otrzymali również sportowcy szkolni: klasa 2b zwyciężyła w turnieju międzyklasowym na najbardziej usportowioną klasę; siatkarki i siatkarze z 3 klas otrzymali pamiątkowe medale, statuetki.

Nagrody otrzymali również najbardziej aktywni czytelnicy: Karolina Grajdura, Kinga Kozłowska, Patrycja Pasek i Katarzyna Mądrzyk.

Szkolna drużyna BRD w składzie Adrian Baran, Dominika Pudło i Albert Bratko otrzymała nagrody ufundowane przez opiekuna.

Członkowie Koła Teatralnego otrzymali pamiątkowe kubki.

W tym roku szkolnym działa u nas w szkole dwa koła wolontariatu. Jedno prowadzi pani Monika Kosman, opiekunem drugiego jest Dorota Stokłosa. Uczniowie zaangażowani w prace tych kół otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki.