Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

W czwartek, 6 kwietnia, uczniowie klas trzecich pod opieką pań: K. Nagórzańskiej, C. Okręglickiej- Kostrzewy oraz pana M. Giży wzięli udział w wyjeździe na corocznie organizowane dla nich Targi Edukacyjne. Tradycyjnie odbywały się one w budynku Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego w Tarnowie.

Zwiedzając stoiska z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów uczniowie gromadzili ulotki, obserwowali pokazy kulinarne, techniczne, fryzjerskie, rozmawiali z reklamującymi szkoły uczniami i nauczycielami. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się szkoły techniczne, ale również licea ogólnokształcące.

Po intensywnych targowych spacerach uczniowie posili się w popularnym Mc Donalds’ie, po czym udali się na Dni Otwarte do: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Tam spotkali się  z uczniami-przewodnikami, którzy oprowadzili zainteresowanych po budynkach, zapoznali z ofertą edukacyjną poszczególnych oddziałów oraz udzielili praktycznych porad dotyczących wyboru konkretnych profili.

Wyjazd na Targi Edukacyjne do Tarnowa jest jednym z elementów harmonogramu pracy doradcy zawodowego i wychowawców klas trzecich. Miejmy nadzieję, ze skutecznie przysłużył się do trafnych wyborów dotyczących kariery edukacyjno-zawodowej uczniów naszej szkoły.