Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

W ramach godzin warsztatowych zrealizowanych w miesiącach wrześniu i październiku uczniowie poznawali swoje zainteresowania, temperamenty, charaktery, typy osobowości, skłonności zawodowe i uzdolnienia. W czasie zajęć nie brakowało kwestionariuszy, testów, ankiet diagnozujących choćby system wartości, poziom samooceny itp., jak również twórczej zabawy. Korzystali także z testów predyspozycji zawodowych on-line oraz weryfikowali własne słabe i mocne strony, których świadomość niezbędna jest przy dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych.

W ramach konsultacji indywidualnych rozmawiali z doradcą na temat pierwszych wyborów edukacyjno-zawodowych, korzystali z podanych źródeł informacji: ulotek, poradników, teczek zawodowych, a także dokonywali dalszej szczegółowej samooceny własnych skłonności zawodowych na podstawie dostępnych narzędzi. Tworzyli także wstępne ramowe plany własnej kariery zawodowej w ramach konsultacji dotyczących konstruowania Indywidualnego Planu Doradczego.

W ramach zaplanowanych pierwszych wizyt zawodoznawczych poznawali gastronomię od kulis. Dzięki uprzejmości właścicielki Pizzerii u Michała w Wietrzychowicach dowiedzieli się na temat procedur prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tajników zawodu kucharza, pizzera, cech osobowych i umiejętności przydatnych w wykonywaniu tych zawodów oraz zadań realizowanych na danym stanowisku pracy. Pani Asia, właścicielka pizzerii, barwnie opowiedziała uczniom o własnej karierze edukacyjnej (którą do chwili obecnej kontynuuje), doświadczeniach związanych z pracą za granicą i przydatności języka obcego w branży gastronomicznej.

Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania, dyskutowali, tym bardziej, że były one uatrakcyjnione sytym, pysznym posiłkiem.

 

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i uczniów Pani Asi za pomoc w realizacji doradztwa zawodowego w ramach projektu, a szczególnie za okazaną życzliwość i upominki dla uczniów.

 

Następna wizyta zawodoznawcza w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

K. Nagórzańska