Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Działa

Szkolny Punkt Informacji

i Kariery

     W naszej szkole od 11 września 2017 roku realizowany jest projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych klas drugich, trzecich oraz siódmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. Zadania doradcze realizuje doradca zawodowy, pani Katarzyna Nagórzańska.

Podstawowe warunki realizacji projektu:

  1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
  2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
  3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty. W naszym przypadku Partnerem jest Gmina Wietrzychowice.
  4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską. W naszym przypadku Szkoła Podstawowa im. St. Miłkowskiego w Wietrzychowicach- oddziały gimnazjalne.
  5. Czas trwania projektu 11.09.2017 – 31.12.2021.

Uprawnienia i zadania uczestników projektu:

  • Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach, korzystają z konsultacji indywidualnych oraz odbywają wizyty zawodoznawcze.  Uczestniczą  w Festiwalu Zawodów. Spotykają się z przedstawicielami zawodów i branż na terenie powiatu tarnowskiego. Rodzice uczniów spotykają się z doradca zawodowym w celu uzyskania wytycznych, umożliwiających skuteczna pomoc dziecku w wyborach zawodowych.

 

 

Opr. K. Nagórzańska