Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

27 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzi. W konkursie wzięły udział uczennice klasy III a – Wiktoria Nasiadka i Kinga Łucarz.  Uczestnicy oceniani byli przez jury, w którego składzie znaleźli się:  Prezes Zarządu Okręgu  Światowego  Związku Żołnierzy AK – Ryszard Żądło, Wizytator Kuratorium – Teresa Szydłowska,  Tatiana Szwiec – fotograf, dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Barbara Marcinkowska, artysta plastyk, rzeźbiarz – Tadeusz Kowal oraz slawista, językoznawca, profesor  Uniwersytetu Śląskiego Władysław Kryzia. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ spośród, prezentujących bardzo wysoki poziom recytacji 58 uczestników, wyłoniło dziewięcioro zwycięzców. Wśród laureatów znalazła się także uczennica naszej szkoły – Wiktoria, która zajęła III miejsce. Gratulujemy dziewczętom udziału w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.