Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Po dwóch miesiącach odpoczynku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. Jego inaugurację poprzedziła msza święta celebrowana przez naszego katechetę ks. Piotra w kościele parafialnym. Następnie uczniowie, zaproszeni goście, rodzice oraz nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Zaproszenie do udziału w  uroczystości przyjął Wójt Gminy Wietrzychowice, Tomasz Banek oraz jego zastępczyni –  Sabina Nowak. Pan wójt serdecznie pogratulował pani Jadwidze Łucarz, która po wygraniu konkursu od 1 września objęła stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach. Podziękował jej za sumienną pracę w trakcie wakacji, ciekawe pomysły i zaangażowanie.  

Pani dyrektor podziękowała pracownikom obsługi, którzy w okresie wakacyjnym pracowali nad tym, aby uczniowie i nauczyciele 1 września stanęli w pięknych i czystych salach lekcyjnych. Przedstawiła wychowawców klas i pozostałych nauczycieli. Do uczniów klas drugich zwróciła się z prośbą o pomoc młodszym kolegom w trudnym okresie adaptacyjnym. Uczniom klas trzecich życzyła, aby osiągali równie dobre ( a nawet lepsze) wyniki egzaminu gimnazjalnego.  Uczniów klas pierwszych zapewniła o wszelkiej pomocy zarówno ze swojej  strony,  nauczycieli jak i innych uczniów. Nauczycielom życzyła  powodzenia i wytrwałości w realizacji wyznaczonych sobie celów.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IIIa pod kierunkiem Mariusza Giży.

Następnie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.