Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

                19 grudnia dziewczęta ze szkolnego wolontariatu udały się do DPS w Wietrzychowicach, aby spotkać się z mieszkańcami, złożyć wigilijne życzenia i wręczyć przygotowane na lekcjach techniki i zajęć artystycznych świąteczne upominki. Uczennice uczestniczyły w zajęciach integrujących, które pozwoliły na wspólne spędzenie czasu i wykonanie z masy solnej aniołków i innych ozdób świątecznych.