Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach informuje, że dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami. Zebranie rozpocznie się na sali gimnastycznej w szkole podstawowej spotkaniem z Wójtem Gminy, panem Tomaszem Bankiem oraz Dyrektor ZSP Wietrzychowice, panią Jadwigą Łucarz. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Zapraszamy.