Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach

informuje

zajęcia klas trzecich oddziałów gimnazjalnych odbywać się będą nadal

w budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Uczniowie będą mieć zapewniony dowóz do szkoły i posiłek w czasie przerw na takich samych zasadach jak do tej pory.