Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Obszar V - pozalekcyjne zajęcia sportowe