Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Na przełomie lutego i marca b.r. nasi uczniowie przygotowywali konkursowe prace plastyczne, dotyczące szeroko rozumianego problemu używek i nałogów, jak również uzależnień: m. in. od komputera, Internetu i telefonów komórkowych. Tworząc prace uczniowie korzystali z wiedzy zgromadzonej podczas lekcji biologii, wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, rozmów z pedagogiem szkolnym na temat szerokiej gamy niebezpiecznych zachowań stanowiących przyczynę nałogów i uzależnień oraz wynikających z nich psychiczno-fizycznych konsekwencji dla człowieka.

W konkursie profilaktycznym wzięło udział 25 uczniów z klas: Ia, Ib, IIb, IIIa i IIIb. Na szczególne wyróżnienia zasługują dwie prace uczennicy klasy Ia Gabrysi Magiery, która wykonała piękne i pomysłowe plakaty informujące o skutkach (przede wszystkim psychicznych) niektórych używek. Oryginalnym pomysłem jest też „Kalendarz używek”, Martyny Michniak-Ia, przedstawiający gamę ryzykownych zachowań prowadzących do zgubnych uzależnień.

Wszystkie prace wyróżniono wysokimi ocenami cząstkowymi z biologii.

Profilaktyka szkolna w zakresie używek i uzależnień będzie wzbogacona o warsztaty dla uczniów, które zaplanowano pod koniec kwietnia b.r. Podczas zajęć uczniowie poznają konsekwencje i sposoby radzenia sobie z uzależnieniami od komputera oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci.