Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

24 maja w Krakowie odbyła się gala ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci” – tym razem pod hasłem „Nieznany Bohater Niepodległości”. Celem projektu było odkrycie i upamiętnienie osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w latach 1914-1918, włożyły wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym, poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.

Wśród ponad 80 grup z całej Polski znalazły się również dwie grupy projektowe z naszej szkoły – Filip Wojciechowski i Maciej Kuska pracowali pod opieką nauczyciela historii Marii Iwony Wojciechowskiej, natomiast Karolina Dębińska, Martyna Michniak, Aleksandra Mikina oraz Zuzanna Zabiegała przygotowały projekt przy współpracy z nauczycielem języka polskiego Moniką Kosman.

Podczas finałowej prezentacji dorobku, która odbyła się hotelu Best Western Premier nasi uczniowie przypomnieli ważne, związane z gminą Wietrzychowice postacie – Henryka Krzciuka, Stanisława Miłkowskiego oraz braci Franciszka i Władysława Bratko. Wspólna praca nauczycieli i uczniów została wysoko oceniona przez ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej oraz małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak, która wyraziła podziw i uznanie dla nauczycieli za ogrom włożonej pracy oraz świetne przygotowanie i zaprezentowanie przez uczniów materiałów upamiętniających bohaterów projektu. Postaci naszego projektu zostały upamiętnione wirtualnym kamieniem na mapie pamięci, ale także namacalną pamiątką dla szkoły są statuetki z fragmentem cegieł z nieistniejącego już dworu w małopolskich Radziemicach, należącego niegdyś do Edwarda Kleszczyńskiego , który wstąpił w skład kawalerii legionowej 3 sierpnia 1914 r., a gościł w swym domu Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1924.