Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Uczniowie, którzy w wyniki klasyfikacji końcoworocznej otrzymali świadectwa z wyróżnieniem: