Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

W tym roku szkolnym gimnazjaliści pod okiem pani Lucji Kołaczyńskiej wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Lubella inspiruje i edukuje” przygotowanym przez firmę Lubella. Zadaniem nauczyciela było przeprowadzenie zajęć według podanych scenariuszy, a także przygotowanie smacznych potraw.  Uczniowie bardzo poważnie podeszli do zagadnienia zdrowego żywienia. Niestety nie udało nam się wygrać żadnej z 3 nagród, ale zważywszy, że w projekcie wzięło udział ponad 700 szkół gimnazjalnych konkurencja była bardzo duża.