Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Grono Pedagogiczne


mgr Jadwiga Łucarz – dyrektor szkoły, nauczyciel historii, wos i wychowania do życia w rodzinie ,

mgr Michał Wolak – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki,

mgr Dorota Stokłosa -nauczyciel geografii i matematyki

mgr Agnieszka Para – nauczyciel biologii  i chemii,

mgr Anna Socha – nauczyciel języka angielskiego,

mgr Celina Okręglicka – Kostrzewa – bibliotekarz,

ks. mgr Roman Łagosz – nauczyciel religii,

mgr Katarzyna Nagórzańska – nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pedagog i tyflopedagog szkolny,

mgr Lucja Kołaczyńska – nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych,

mgr Maria Iwona Wojciechowska – nauczyciel historii, wychowawca świetlicy,

mgr Mariusz Giża – nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Marzena Lis – nauczyciel języka polskiego, edukacji dla bezpieczeństwa, logopeda

mgr Monika Bochenek – Król – nauczyciel języka niemieckiego, matematyki

mgr Monika Kosman – nauczyciel języka polskiego, plastyki i zajęć artystycznych,

mgr Katarzyna Dudek Wiśniewska – surdopedagog

mgr Wiesława Nytko – wychowanie do życia w rodzinie