Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

17 października w późnych godzinach popołudniowych w naszym gimnazjum spotkali się wszyscy nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także: nauczyciele – emeryci pracujący kiedyś na naszym terenie, Wójt Gminy Wietrzychowice – Tomasz Banek, przedstawiciele Rady Rodziców. Wszystkich zaproszonych gości serdecznie powitała gospodyni uroczystości: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach – Jadwiga Łucarz. W krótkich słowach przedstawiła dzieje nauczycielstwa polskiego.

Uczniowie zaproszonym gościom zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem pań: Moniki Bochenek – Król i Anny Sochy. Złożyli także wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół życzenia samych dobrych, kolorowych dni. Za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek dziękował nauczycielom za trud włożony w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia Wietrzychowian, życzył nauczycielom samych sukcesów zawodowych i osobistych. Gratulował wysokich wyników egzaminacyjnych i wspaniałych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dzień Nauczyciela to także okazja do podziękowań i gratulacji. Wójt Gminy Wietrzychowice wręczył zasłużonym nauczycielom „Nagrody Wójta”. W tym roku nagrodę z rąk włodarza gminy otrzymali:

Michał Wolak,

Maria Wilkosz,
Małgorzata Sieradzka,
Wanda Borowiec
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach Jadwiga Łucarz wraz z wicedyrektorem Michałem Wolakiem wręczyli nauczycielom i pracownikom podziękowania i nagrody.

„Nagrody Dyrektora ” Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wietrzychowicach otrzymali:

Wanda Sobota

Wiesława Nytko,

Monika Bochenek – Król

Mariusz Giża

Krzysztof Biedroński

Paulina Prażuch

Agnieszka Para

Jolanta Gorla

Stanisław Magiera

Lucja Kołaczyńska

Zenobia Szarwark

Teresa Witaszek

Renata Nowak
Stefan Czesak
Zofia Gwóźdź

Rafał Mazur
Spotkanie zakończyła dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach Jadwiga Łucarz zapraszając wszystkich gości do szwedzkiego stołu na kawę i ciasteczko.