Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

W ramach zadań realizowanych w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, w dn. 4 grudnia, uczniowie gimnazjum złożyli wizytę zawodoznawczą w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury organizacyjnej urzędu, stanowisk pracy i ich specyfiki oraz zakresu zadań przynależnych Radzie Gminy i Wójtowi Gminy.

Na wstępie uczniowie spotkali się z Sekretarz Gminy panią  Iwoną Nowak, która wprowadziła ich w tematykę struktury organizacyjnej Urzędu oraz podała informacje dotyczące kwalifikacji i zadań wymaganych na danym stanowisku pracy. Następnie po Urzędzie Gminy uczniów poprowadził Wójt Gminy pan Tomasz Banek, który posługując się przykładami życiowych, losowych potrzeb przybywających do urzędu petentów, pokazał i szczegółowo omówił pracę poszczególnych komórek administracyjnych.

Spotkanie uwieńczone zostało wizytą w gabinecie Wójta, który odpowiadał na pytania uczniów dotyczące zadań, kompetencji, umiejętności charakterystycznych dla funkcji Wójta, a także cech osobowych i ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej oraz doświadczeń zawodowych, jakie  wpłynęły na decyzję o podjęciu pracy na stanowiska Wójta przez pana Tomasza Banka.

Uczniowie wraz z opiekunem składają podziękowania Wójtowi Gminy Wietrzychowice, pani Sekretarz Gminy i  pracownikom Urzędu za okazaną życzliwość, poświęcony czas i przekazanie bogatej wiedzy, włączając się tym samym w aktywne doradztwo zawodowe na rzecz gimnazjalistów.

mgr K. Nagórzańska