Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

27 kwietnia klasy pierwsze wzięły udział w warsztatach profilaktycznych zrealizowanych przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Tematem wiodącym stało się hasło facewróg obejmujące zagrożenia płynące z nadmiernego, długotrwałego korzystania  z facebooka, ale nie tylko. Dotyczyło przede wszystkim szerokiego, niekontrolowanego zjawiska aktywności sieciowej uczniów, realizowanej czy to przy pomocy telefonów komórkowych, czy tez medialnych urządzeń przenośnych.

Pan pedagog i terapeuta prowadzący zajęcia z uczniami w sposób niezwykle ciekawy, z ogromną znajomością tematu i doświadczeniem w pracy terapeutycznej z uzależnionymi od komputera i Internetu, pokazał młodzieży jakie są konsekwencje bezmyślnego korzystania z sieci.

Uczniowie oglądali przygotowane filmy, prezentacje, ćwiczyli w grupach, dyskutowali, snuli refleksje i wyłaniali wnioski.

Warsztaty były cennym źródłem wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutecznych sposobów ich unikania.

Warsztaty sfinansował Urząd Gminy w Wietrzychowicach.