Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Po raz kolejny szkoła przystąpiła do organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era konkursu na ciekawy projekt edukacyjny.  Nasz projekt pod numerem 35 nosił tytuł „Gimnazjaliści dla Seniorów” i nawiązywał swoimi założeniami do rozpoczętej pracy szkolnego koła wolontariatu. Projekt uzyskał ponad 200 głosów, które jednak nie wystarczyły, by znaleźć się w gronie finalistów. Konkurencja była duża, bo zgłoszono do konkursu prawie 700 projektów. Za przystąpienie do konkursu gimnazjum otrzymało tytuł i certyfikat  „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły”.

M.Kosman