Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum pod opieką swoich wychowawczyń 14 maja pojechali na dni otwarte do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie. Mieli oni możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną tej szkoły, obejrzeć poszczególne pracownie i szkołę. Na korytarzach mogli też spotkać i porozmawiać z wieloma absolwentami naszego gimnazjum.