Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Wkraczając w świat zawodów musimy orientować się w ich specyfice, ale także w gamie profesji, które zagoszczą dopiero na rynkach pracy, a którymi młodzi absolwenci szkół będą  beneficjentami.

W poniższej prezentacji podaję kilka prognozowanych propozycji zawodowych, które warto wziąć pod uwagę konfrontując indywidualne predyspozycje zawodowe i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość na rynkach pracy.

prezentacja do pobrania