Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

      W dniu 24 marca, tj. w sobota uczniowie klas trzecich pod opieką pań: K. Nagórzańskiej, I. Wojciechowskiej i M. Lis udali się na Festiwal Zawodów, corocznie organizowany przez  Marszałka Województwa Małopolskiego na terenie Expo- Kraków przy ul. Galicyjskiej. Wizyta Festiwalu została zaplanowana przez doradcę zawodowego p. K. Nagórzańską jako komponent projektu realizowanego przez Gminę Wietrzychowice pt: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

Festiwal odbywa się cyklicznie i cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów: gimnazjalistów, maturzystów i studentów. W tym roku uczniowie mogli poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, uczelni, placówek doskonalących i poszerzających kwalifikacje zawodowe.

Największą jednak atrakcją festiwalu są estetyczne, kolorowe stoiska wystawców, reprezentujących niemal wszystkie branże zawodowe, na których można obejrzeć twórczość zawodową pracowników, efekty pracy manualnej, artystycznej, medycznej, mechanicznej itp., samemu wykonać elementy pracy, podyskutować z przedstawicielami zawodu,  a tym samym poznać tajniki profesji i porównać je z własnymi predyspozycjami zawodowymi. Niejednokrotnie zdarza się, że uczniowie podczas festiwalu zwodów odkrywają własną przydatność zawodową, co jest najważniejszym celem tegoż wyjazdu.

Continue reading

W piątek, 15 grudnia uczniowie klas II i III naszej szkoły wraz  z opiekunami odwiedzili Tarnowską TV. Wizyta odbyła się  w ramach realizowanego w szkole projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” jako kolejna z wielu zaplanowanych wycieczek zawodoznawczych.

Dzięki pomocy ze strony Wójta Gminy Wietrzychowice oraz uprzejmości  wydawcy pana Zbigniewa Filara i pracowników telewizji młodzież poznawała tajniki pracy dziennikarza.

Prócz bogactwa informacji przekazanych przez właściciela telewizji oraz osoby pracujące w Tarnowskiej TV uczniowie korzystali z atrakcji studia telewizyjnego: samodzielnie przeprowadzali wywiady, sami wypowiadali się przed kamerą, oraz obsługiwali sprzęt multimedialny niezbędny przy realizacji przekazu telewizyjnego.

Obecność w studiu, bogate odpowiedzi pracowników tv na pytania zadawane przez uczniów oraz ciągła obecność pana kamerzysty dokumentującego naszą wizytę  sprawiały, że młodzież w sposób praktyczny, ale przede wszystkim  niebywale atrakcyjny absorbowała wiedzę, która, miejmy nadzieję, kiedyś zostanie wykorzystana w pracy zawodowej przez któregoś, bądź nawet kilku z naszych uczniów. Continue reading

W ramach zadań realizowanych w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, w dn. 4 grudnia, uczniowie gimnazjum złożyli wizytę zawodoznawczą w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury organizacyjnej urzędu, stanowisk pracy i ich specyfiki oraz zakresu zadań przynależnych Radzie Gminy i Wójtowi Gminy.

Na wstępie uczniowie spotkali się z Sekretarz Gminy panią  Iwoną Nowak, która wprowadziła ich w tematykę struktury organizacyjnej Urzędu oraz podała informacje dotyczące kwalifikacji i zadań wymaganych na danym stanowisku pracy. Następnie po Urzędzie Gminy uczniów poprowadził Wójt Gminy pan Tomasz Banek, który posługując się przykładami życiowych, losowych potrzeb przybywających do urzędu petentów, pokazał i szczegółowo omówił pracę poszczególnych komórek administracyjnych.

Spotkanie uwieńczone zostało wizytą w gabinecie Wójta, który odpowiadał na pytania uczniów dotyczące zadań, kompetencji, umiejętności charakterystycznych dla funkcji Wójta, a także cech osobowych i ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej oraz doświadczeń zawodowych, jakie  wpłynęły na decyzję o podjęciu pracy na stanowiska Wójta przez pana Tomasza Banka.

Uczniowie wraz z opiekunem składają podziękowania Wójtowi Gminy Wietrzychowice, pani Sekretarz Gminy i  pracownikom Urzędu za okazaną życzliwość, poświęcony czas i przekazanie bogatej wiedzy, włączając się tym samym w aktywne doradztwo zawodowe na rzecz gimnazjalistów.

mgr K. Nagórzańska

Continue reading

W ramach godzin warsztatowych zrealizowanych w miesiącach wrześniu i październiku uczniowie poznawali swoje zainteresowania, temperamenty, charaktery, typy osobowości, skłonności zawodowe i uzdolnienia. W czasie zajęć nie brakowało kwestionariuszy, testów, ankiet diagnozujących choćby system wartości, poziom samooceny itp., jak również twórczej zabawy. Korzystali także z testów predyspozycji zawodowych on-line oraz weryfikowali własne słabe i mocne strony, których świadomość niezbędna jest przy dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych.

W ramach konsultacji indywidualnych rozmawiali z doradcą na temat pierwszych wyborów edukacyjno-zawodowych, korzystali z podanych źródeł informacji: ulotek, poradników, teczek zawodowych, a także dokonywali dalszej szczegółowej samooceny własnych skłonności zawodowych na podstawie dostępnych narzędzi. Tworzyli także wstępne ramowe plany własnej kariery zawodowej w ramach konsultacji dotyczących konstruowania Indywidualnego Planu Doradczego.

W ramach zaplanowanych pierwszych wizyt zawodoznawczych poznawali gastronomię od kulis. Dzięki uprzejmości właścicielki Pizzerii u Michała w Wietrzychowicach dowiedzieli się na temat procedur prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tajników zawodu kucharza, pizzera, cech osobowych i umiejętności przydatnych w wykonywaniu tych zawodów oraz zadań realizowanych na danym stanowisku pracy. Pani Asia, właścicielka pizzerii, barwnie opowiedziała uczniom o własnej karierze edukacyjnej (którą do chwili obecnej kontynuuje), doświadczeniach związanych z pracą za granicą i przydatności języka obcego w branży gastronomicznej.

Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania, dyskutowali, tym bardziej, że były one uatrakcyjnione sytym, pysznym posiłkiem.

 

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i uczniów Pani Asi za pomoc w realizacji doradztwa zawodowego w ramach projektu, a szczególnie za okazaną życzliwość i upominki dla uczniów.

 

Następna wizyta zawodoznawcza w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

K. Nagórzańska
Continue reading