Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich

Pedagog radzi

Happening antyprzemocowy

 

Dnia 12 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z filią ZSP Wietrzychowice w Jadownikach Mokrych, gimnazjum i przedszkola pod opieką nauczycieli wzięli udział w happeningu antyprzemocowym.

Happening miał na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na zjawisko przemocy, w tym przemocy w rodzinie. W czasie przemarszu uczniowie rozdawali ulotki wskazujące na formy pomocy ofiarom oraz instytucje wspierające osoby poszkodowane. Continue reading

      W dniu 24 marca, tj. w sobota uczniowie klas trzecich pod opieką pań: K. Nagórzańskiej, I. Wojciechowskiej i M. Lis udali się na Festiwal Zawodów, corocznie organizowany przez  Marszałka Województwa Małopolskiego na terenie Expo- Kraków przy ul. Galicyjskiej. Wizyta Festiwalu została zaplanowana przez doradcę zawodowego p. K. Nagórzańską jako komponent projektu realizowanego przez Gminę Wietrzychowice pt: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

Festiwal odbywa się cyklicznie i cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów: gimnazjalistów, maturzystów i studentów. W tym roku uczniowie mogli poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, uczelni, placówek doskonalących i poszerzających kwalifikacje zawodowe.

Największą jednak atrakcją festiwalu są estetyczne, kolorowe stoiska wystawców, reprezentujących niemal wszystkie branże zawodowe, na których można obejrzeć twórczość zawodową pracowników, efekty pracy manualnej, artystycznej, medycznej, mechanicznej itp., samemu wykonać elementy pracy, podyskutować z przedstawicielami zawodu,  a tym samym poznać tajniki profesji i porównać je z własnymi predyspozycjami zawodowymi. Niejednokrotnie zdarza się, że uczniowie podczas festiwalu zwodów odkrywają własną przydatność zawodową, co jest najważniejszym celem tegoż wyjazdu.

Continue reading

W ramach godzin warsztatowych zrealizowanych w miesiącach wrześniu i październiku uczniowie poznawali swoje zainteresowania, temperamenty, charaktery, typy osobowości, skłonności zawodowe i uzdolnienia. W czasie zajęć nie brakowało kwestionariuszy, testów, ankiet diagnozujących choćby system wartości, poziom samooceny itp., jak również twórczej zabawy. Korzystali także z testów predyspozycji zawodowych on-line oraz weryfikowali własne słabe i mocne strony, których świadomość niezbędna jest przy dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych.

W ramach konsultacji indywidualnych rozmawiali z doradcą na temat pierwszych wyborów edukacyjno-zawodowych, korzystali z podanych źródeł informacji: ulotek, poradników, teczek zawodowych, a także dokonywali dalszej szczegółowej samooceny własnych skłonności zawodowych na podstawie dostępnych narzędzi. Tworzyli także wstępne ramowe plany własnej kariery zawodowej w ramach konsultacji dotyczących konstruowania Indywidualnego Planu Doradczego.

W ramach zaplanowanych pierwszych wizyt zawodoznawczych poznawali gastronomię od kulis. Dzięki uprzejmości właścicielki Pizzerii u Michała w Wietrzychowicach dowiedzieli się na temat procedur prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tajników zawodu kucharza, pizzera, cech osobowych i umiejętności przydatnych w wykonywaniu tych zawodów oraz zadań realizowanych na danym stanowisku pracy. Pani Asia, właścicielka pizzerii, barwnie opowiedziała uczniom o własnej karierze edukacyjnej (którą do chwili obecnej kontynuuje), doświadczeniach związanych z pracą za granicą i przydatności języka obcego w branży gastronomicznej.

Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania, dyskutowali, tym bardziej, że były one uatrakcyjnione sytym, pysznym posiłkiem.

 

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i uczniów Pani Asi za pomoc w realizacji doradztwa zawodowego w ramach projektu, a szczególnie za okazaną życzliwość i upominki dla uczniów.

 

Następna wizyta zawodoznawcza w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

K. Nagórzańska
Continue reading

Ważne numery telefonów dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

– 116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
– 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
– 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
– 112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej,

NIEBIESKA LINIA
– ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 801 120 002,

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka tel. 022 6544041

 

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0801199990

 

Policyjny Telefon Zaufania tel. 0800120226

 

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym

Rynek 4/3

telefon 14 6224043

 

– 14 6456936- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żabnie

11 maja uczniowie klas trzecich pod opieką wychowawców: p. K. Nagórzańskiej i p. M. Giży wzięli udział w kolejnym wyjeździe, mającym pomóc w wyborach szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie.

W trakcie tzw. Dnia Otwartego trzecioklasiści zostali zapoznani ze specyfiką szkoły, warunkami uczenia się w niej, perspektywami prozawodowych. Wzięli udział w prezentacjach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów ZSP, rozwiązywali zadania i testy informatyczne, zwieńczone słodkimi poczęstunkami.

Po zwiedzeniu szkoły uczniowie przeszli do hali sportowej ZSP Żabno, w której reprezentacja chłopców naszej szkoły zmierzyła się w pojedynku piłkarskim z drużyną ZSP. Miechowice odniosły zwycięstwo Continue reading

27 kwietnia klasy pierwsze wzięły udział w warsztatach profilaktycznych zrealizowanych przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie. Tematem wiodącym stało się hasło facewróg obejmujące zagrożenia płynące z nadmiernego, długotrwałego korzystania  z facebooka, ale nie tylko. Dotyczyło przede wszystkim szerokiego, niekontrolowanego zjawiska aktywności sieciowej uczniów, realizowanej czy to przy pomocy telefonów komórkowych, czy tez medialnych urządzeń przenośnych.

Pan pedagog i terapeuta prowadzący zajęcia z uczniami w sposób niezwykle ciekawy, z ogromną znajomością tematu i doświadczeniem w pracy terapeutycznej z uzależnionymi od komputera i Internetu, pokazał młodzieży jakie są konsekwencje bezmyślnego korzystania z sieci.

Uczniowie oglądali przygotowane filmy, prezentacje, ćwiczyli w grupach, dyskutowali, snuli refleksje i wyłaniali wnioski.

Warsztaty były cennym źródłem wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i skutecznych sposobów ich unikania.

Warsztaty sfinansował Urząd Gminy w Wietrzychowicach. Continue reading

26 kwietnia klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawcami odbyły wycieczkę do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie na zaproszenie dyrektora i nauczycieli tamtejszej placówki.

Na miejscu czekały naszych uczniów miłe niespodzianki w postaci: gościnnego turnieju z nagrodą główną i informacyjnym spacerem po budynku szkoły.

W trakcie atrakcyjnie przygotowanego turnieju uczniowie rywalizowali w nie tylko zabawnych, ale również wymagających konkurencjach, typu: bicie piany, kalambury, urodziny, czy quiz wiedzy historycznej. Nagroda główna przypadła klasie IIIb, która zdobyła największa ilość punktów turniejowych.

Po zmaganiach konkursowych uczniowie zostali oprowadzeni przez uczniów ZSP po salach lekcyjnych i otrzymali informacje na temat konkretnych profili, przedmiotów, wymagań itd.

Wyjazd jest kolejnym elementem preorientacji zawodowej uczniów planowo realizowanej przez naszą szkołę.

Continue reading

W czwartek, 6 kwietnia, uczniowie klas trzecich pod opieką pań: K. Nagórzańskiej, C. Okręglickiej- Kostrzewy oraz pana M. Giży wzięli udział w wyjeździe na corocznie organizowane dla nich Targi Edukacyjne. Tradycyjnie odbywały się one w budynku Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego w Tarnowie.

Zwiedzając stoiska z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów uczniowie gromadzili ulotki, obserwowali pokazy kulinarne, techniczne, fryzjerskie, rozmawiali z reklamującymi szkoły uczniami i nauczycielami. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się szkoły techniczne, ale również licea ogólnokształcące.

Po intensywnych targowych spacerach uczniowie posili się w popularnym Mc Donalds’ie, po czym udali się na Dni Otwarte do: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Tam spotkali się  z uczniami-przewodnikami, którzy oprowadzili zainteresowanych po budynkach, zapoznali z ofertą edukacyjną poszczególnych oddziałów oraz udzielili praktycznych porad dotyczących wyboru konkretnych profili.

Wyjazd na Targi Edukacyjne do Tarnowa jest jednym z elementów harmonogramu pracy doradcy zawodowego i wychowawców klas trzecich. Miejmy nadzieję, ze skutecznie przysłużył się do trafnych wyborów dotyczących kariery edukacyjno-zawodowej uczniów naszej szkoły.

Continue reading

Na przełomie lutego i marca b.r. nasi uczniowie przygotowywali konkursowe prace plastyczne, dotyczące szeroko rozumianego problemu używek i nałogów, jak również uzależnień: m. in. od komputera, Internetu i telefonów komórkowych. Tworząc prace uczniowie korzystali z wiedzy zgromadzonej podczas lekcji biologii, wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, rozmów z pedagogiem szkolnym na temat szerokiej gamy niebezpiecznych zachowań stanowiących przyczynę nałogów i uzależnień oraz wynikających z nich psychiczno-fizycznych konsekwencji dla człowieka.

W konkursie profilaktycznym wzięło udział 25 uczniów z klas: Ia, Ib, IIb, IIIa i IIIb. Na szczególne wyróżnienia zasługują dwie prace uczennicy klasy Ia Gabrysi Magiery, która wykonała piękne i pomysłowe plakaty informujące o skutkach (przede wszystkim psychicznych) niektórych używek. Oryginalnym pomysłem jest też „Kalendarz używek”, Martyny Michniak-Ia, przedstawiający gamę ryzykownych zachowań prowadzących do zgubnych uzależnień.

Wszystkie prace wyróżniono wysokimi ocenami cząstkowymi z biologii.

Profilaktyka szkolna w zakresie używek i uzależnień będzie wzbogacona o warsztaty dla uczniów, które zaplanowano pod koniec kwietnia b.r. Podczas zajęć uczniowie poznają konsekwencje i sposoby radzenia sobie z uzależnieniami od komputera oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Continue reading

W piątek 24 marca klasy IIIa i IIIb wraz z opiekunami p. A. Parą, p. K. Nagórzańską i p. M. Giżą wzięły udział w wyjeździe na Targi Edukacyjne: Festiwal Zawodów w Krakowie.

Już od kilku lat odbywają się one w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym Expo Kraków przy ul. Galicyjskiej ciesząc się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży z województwa małopolskiego. W targach uczestniczą wystawcy z Polski, ale także z: Węgier, Słowacji, Francji prezentujący ofertę edukacyjną i zawodową. Podczas  targów można poznać ofertę szkół zawodowych, średnich i wyższych z niemal całej Małopolski, ale przede wszystkich poznać tajniki wielu ciekawych zawodów i profesji oraz zaznajomić się z trendami i perspektywami polskiego i europejskiego rynku pracy. W czasie targów uczniowie mogą również korzystać z porady doradców zawodowych, wykonując m.in. testy preferencji zawodowych.  Dużą atrakcją wśród młodzieży cieszą się usługi kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomiczne oferowane przez wystawców oraz techniczne, które praktyczny sposób wprowadzają w zakamarki poszczególnych profesji.

     Wyjazd na targi jest jednym z elementów preorientacji zawodowej uczniów naszej szkoły i miejmy nadzieję, że skutecznie przysłuży się do trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych. Continue reading

Wkraczając w świat zawodów musimy orientować się w ich specyfice, ale także w gamie profesji, które zagoszczą dopiero na rynkach pracy, a którymi młodzi absolwenci szkół będą  beneficjentami.

W poniższej prezentacji podaję kilka prognozowanych propozycji zawodowych, które warto wziąć pod uwagę konfrontując indywidualne predyspozycje zawodowe i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość na rynkach pracy.

prezentacja do pobrania

W ramach działań pedagogicznych w naszej szkole kontynuowane jest doradztwo zawodowe dla wszystkich gimnazjalistów, począwszy od klasy pierwszej. Jedną z form przygotowania uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu są spotkania warsztatowe z pedagogiem szkolnym i zaproszonymi doradcami zawodowymi. Warsztaty z pedagog  panią K. Nagórzańską odbywają się na bieżąco w ciągu całego cyklu kształcenia w gimnazjum. Oprócz systematycznie prowadzonej orientacji zawodowej pedagog szkolna zaprasza przedstawicieli instytucji pomocowych, m.in. doradcę zawodowego w Poradni PP w Tarnowie z filią w Żabnie.

W dniu dzisiejszym, tj. 9 marca zagościła w naszej szkole p. pedagog Dorota Orłowska, która spotkała się w trzecioklasistami. W czasie warsztatów uczniowie utrwalali wiedzę na temat struktury polskiej edukacji i możliwości wyboru szkół ponadgimnazjalnych oraz wykonali test Preferencji Zawodowych K. Woronieckiej, którego indywidulane wyniki skonsultowali z panią pedagog w odniesieniu do ewentualnych planów edukacyjnych.

W ramach orientacji zawodowej w naszym gimnazjum zaplanowano jeszcze kilka atrakcji, m.in. Festiwal Zawodów w Krakowie

Continue reading

Nasze gimnazjum doczekało się nowego, pięknego gabinetu pedagogicznego. 15 lutego gościem honorowym nowo otwartego gabinetu był Wójt Gminy Wietrzychowice Tomasz Banek. Jasne i przestronne pomieszczenie powstało od podstaw na I pietrze budynku. Katarzyna Nagórzańska –  pedagog szkolna jest bardzo zadowolona z nowoczesnego miejsca pracy. Teraz uczniowie mają miejsce spotkań z pedagogiem. Gabinet będzie służył także rodzicom, którzy w komfortowych warunkach będą mogli porozmawiać z pedagogiem o problemach. Continue reading

  • !. Trzeba wierzyć w siebie!!

  • !. Trzeba coś obdarzyć pasją!.

  • !. Trzeba wyznaczyć sobie cel!. 

  • „!. Trzeba umieć się uczyć!!  

  • !. A wszystko oblecze się w sens i …stanie się prostsze!.”